หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม
อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
 
 
คณะผู้บริหาร
 
 


นายสนิท จันดาวงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม
โทรศัพท์ 089-2688834
 


นายทองเหรียญ บุญคำกุล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม
โทร : 089-2709156


นายสมพงศ์ สีกุม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม
โทร : 081-2815258
 


นายสา ติดชัย
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม
โทร : 080-176-5860