หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำกุ่ม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม
อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
 
 
สภาพทั่วไป
 
 
อาชีพประชากร
 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ภูมิประเทศ
 
พื้นที่ตำบลน้ำกุ่มเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำ พื้นที่เกือบทั้งหมดอยู่ในหุบเขา
แอ่งกระทะ โอบล้อมด้วยภูเขาสูงชัน ทั้ง 4 ด้านตำบลน้ำกุ่มเป็นแหล่งต้นน้ำ
เป็นต้นกำเนิดของต้นน้ำแม่น้ำแควน้อย มีแม่น้ำแควน้อยไหลผ่านใจกลางหมู่บ้านและตำบล
จุดเด่นของตำบลน้ำกุ่ม คือ การที่มีแหล่งน้ำอยู่สูงเหนือที่ดินทำการเกษตรและพื้นที่อาศัย พื้นที่ตำบลน้ำกุ่มอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 485 เมตร
 
ภูมิอากาศ
 
เนื่องจากสภาพภูมิประเทศ ของตำบลน้ำกุ่มประกอบด้วย ที่ราบ หุบเขาและภูเขาสูง จึงทำให้มีภูมิอากาศแตกต่างจากตำบลอื่น ๆ ในจังหวัดพิษณุโลก ดังนี้

ฤดูร้อน อากาศแห้งแล้ง ร้อนจัดในเดือนเมษายนและไปสิ้นสุดฤดูร้อนในเดือนพฤษภาคม

ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนสิ้นสุดในเดือนตุลาคมอากาศ ในเดือนนี้จะมีความชื้นสูง มีฝนตกชุกตอนกลางคืนอากาศเย็นถึงเย็นมาก

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายนไปถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ช่วงนี้อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้งในเดือนมกราคม อากาศจะหนาวเย็นที่สุดประมาณ 7-15 องศาเซลเซียส
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต์ โดยมีวัด สำนักสงฆ์ และโบสถ์เป็นจุดศูนย์กลางเพื่อทำพิธีกรรมตามศาสนา ณ หมู่บ้านต่างๆ ทั้งหมด 6 แห่ง ดังนี้

สำนักสงฆ์บ้านนาวงฆ้อง หมู่ที่ 1 บ้านนาวงฆ้อง

วัดโพธิ์ไทร บ้านน้ำกุ่ม หมู่ที่ 2 บ้านน้ำกุ่ม

วัดนาแฝก หมู่ที่ 4 บ้านนาแฝก

วัดนาหิน หมู่ที่ 5 บ้านนาหิน

สำนักสงฆ์บ้านโป่งสอ หมู่ที่ 6 บ้านโป่งสอ

สำนักสงฆ์บ้านบุ่งผลำ หมู่ที่ 7 บ้านบุ่งผลำ
 
การศึกษาในตำบล
 
ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาทั้งหมด 3 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อีก 1 แห่ง ดังนี้

โรงเรียนบ้านน้ำกุ่ม หมู่ที่ 2 บ้านน้ำกุ่ม

โรงเรียนบ้านนาแฝก หมู่ที่ 4 บ้านนาแฝก

โรงเรียนบ้านบุ่งผลำ หมู่ที่ 7 บ้านบุ่งผลำ

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาทรอุทิศ หมู่ที่ 6 บ้านโป่งสอ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ำกุ่ม หมู่ที่ 3 บ้านโปร่งเบี้ย

สำนักสงฆ์บ้านบุ่งผลำ หมู่ที่ 7 บ้านบุ่งผลำ
การสาธารณสุขในตำบล
 
ตำบลน้ำกุ่ม มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ 1 แห่ง คือ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำกุ่ม
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ 100
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
 
   

ประเพณีบุญบั้งไฟเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานกว่า 100 ปี
โดยจัดขึ้นทุกวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11

ประเพณีแห่ต้นดอกไม้จะแห่กันช่วงวันที่ 16-19 เมษายนของทุกปี โดยพิธีจะเริ่มในช่วงกลางคืนตั้งแต่ 1 ทุ่ม – 3 ทุ่ม แห่รอบอุโบสถ 3 รอบ รอบแรกแห่เพื่อบูชาพระพุทธ รอบที่ 2 แห่เพื่อบูชาพระธรรม รอบที่ 3 แห่เพื่อบูชาพระสงฆ์ จากนั้นจะวางต้นดอกไม้ไว้รอบอุโบสถตลอดทั้งคืน

ประเพณีสรงน้ำพระเจ้าถ้ำจะจัดขึ้นในช่วงประเพณีสงกรานต์ ในวันที่
13 เมษายนของทุกปี
 
ประเพณีการสู่ขวัญข้าวคือการบูชาพระแม่โพสก ซึ่งการบูชานี้จะทำกันตอนสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวการเก็บข้าวขึ้นยุ้งข้าว ในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี
 
ประเพณีบุญข้าวสาก หรือสารทลาวจะมีขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี
 
ประเพณีแห่ต้นก้อนต้นกัณฑ์จะทำในช่วงประเพณีสงกรานต์ ในเช้าของวันที่ 15 เมษายนของทุกปี
 
ประเพณีไหว้เจ้าปู่รูปงามเป็นประเพณีความเชื่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ ที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในตำบลน้ำกุ่ม ซึ่งจะทำกันในเดือนพฤษภาคมของทุกปี
  ภาษาถิ่น
 
ภาษาที่ใช้พูดสื่อสารกันเองในตำบลน้ำกุ่มส่วนใหญ่ยังคงใช้ภาษาถิ่น “ลาวโซ่ง” หรือที่ชุมชนเรียกว่าภาษานาแห้ว จังหวัดเลย ซึ่งมีสำเนียงเกือบเหมือนสำเนียงภาษาหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 
การคมนาคม
 
ตำบลน้ำกุ่ม มีการคมนาคมโดยรถยนต์ติดต่อกับอำเภอนครไทยมี 1 เส้นทางคือถนนลาดยางผ่านตำบลนครชุม ตำบลนาบัว ตำบลนครไทย ถึงที่ว่าการอำเภอนครไทย ระยะทางประมาณ 42 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที ยกเว้นบ้านบุ่งผลำ หมู่ที่ 7 ที่ยังต้องเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านโดยใช้เส้นทาง
2 เส้นทาง ประกอบด้วย

เส้นทางจากอำเภอนครไทย เข้าอำเภอชาติตระการ แยกบ้านขวดน้ำมัน เข้าบุ่งผลำระยะทางประมาณ 73 กิโลเมตร ซึ่งบางช่วงยังเป็นถนนดิน ประมาณ 7.6 กิโลเมตร ในช่วงฤดูฝนทำให้สัญจรไปมาลำบาก หรือสัญจรไม่ได้เลย

เส้นทางจากอำเภอนครไทย เข้าสู่ถนนสายอำเภอด่านซ้าย เข้าอำเภอนาแห้ว เข้าตำบลเหล่ากอหก ถึงจะเข้า บ้านบุ่งผลำ เส้นทางสายนี้จะเป็นถนนลาดยาง และคอนกรีตตลอดสาย แต่เส้นทางนี้มีระยะทางที่ค่อนข้างไกล ระยะทางประมาณ 117 กิโลเมตร
การท่องเที่ยว
 
ตำบลน้ำกุ่มมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ดังนี้

น้ำตกวังคำ เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำที่ไหลมาจากห้วยนกกก เป็นลำธารที่สะอาดเป็นธรรมชาติที่มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์ มีน้ำไหลผ่านทั้งปี

ถ้ำเดือนห้า หรือ ถ้ำน้ำเดือนห้า ที่ชาวบ้านเรียกชื่อนี้ เป็นเพราะว่า
น้ำในถ้ำนี้จะมีน้ำอยู่ตลอด แม้กระทั่งเดือนห้าหน้าแล้งก็ยังมีน้ำ น้ำในถ้ำจะมีความเย็นมาก พบถ้ำนี้อยู่บริเวณผาบ่อง หมู่ที่ 6 บ้านโป่งสอ ตำบลน้ำกุ่ม

น้ำตกห้วยตาเหลียว เป็นน้ำตกที่มีต้นน้ำไหลมาจากห้วยอ่าง เป็นชื่อที่ชาวบ้านตั้งขึ้นมา ซึ่งน้ำตกแห่งนี้เป็นแหล่งน้ำที่ชาวบ้านโป่งสอ หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำกุ่ม นำมาใช้อุปโภค บริโภค เป็นต้นน้ำที่เกิดจากซอกหินที่อยู่บนเทือกเขา ไหลออกมาจากธรรมชาติ ใช้สำหรับเป็นที่พักผ่อน มีหลายชั้น เหมาะแก่การท่องเที่ยว และศึกษาระบบนิเวศ

จุดชมวิวผาหนอก จุดนี้สามารถมองเห็นพื้นที่ทั้งหมดของร่องเขานครชุม น้ำกุ่ม อยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านโปร่งสอ ตำบลน้ำกุ่ม

ผารูปคน เป็นภูเขาหินที่มีลักษณะเป็นหน้าผา อยู่หลังองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม ที่เมื่อมองขึ้นไปจะมี
ลักษณะเหมือนรูปนักรบที่หันหน้าไปทางผาหนอก
 
แหล่งน้ำ
 
แหล่งน้ำธรรมชาติของตำบลน้ำกุ่ม ประกอบด้วย

แม่น้ำแควน้อย

แม่น้ำห้วยซำทอง

แม่น้ำคุ

ลำน้ำกุ่ม
ไฟฟ้าในตำบล
 
เขตตำบลน้ำกุ่ม เป็นชุมชนชนบท ระบบการไฟฟ้าขยายได้ทั่วถึงทุกครัวเรือนในพื้นที่ ข้อมูลปัจจุบันคือ 762 ครัวเรือน ซึ่งสามารถขยายเขตไฟฟ้าได้ครอบคลุม 100% ของครัวเรือนทั้งหมด
 
ประปาในตำบล
 
ตำบลน้ำกุ่มมีระบบประปาเป็นแบบประปาภูเขา ที่ให้ทุกหมู่บ้านบริหารจัดการด้วยตนเอง สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 และมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี
การสื่อสารในตำบล
 
ตำบลน้ำกุ่มสามารถใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านเครือข่ายไร้สาย
ได้ 3 เครือข่ายทั้งของ DTAC AIS และ TRUE โดยมีเสาส่งสัญญาณในพื้นที่ตำบล 4 เครือข่าย ได้แก่ AIS 2 เสา และ True 2 เสา โดยตั้งอยู่ในหมู่ที่ 2 บ้านน้ำกุ่ม หมู่ที่ 4 บ้านนาแฝก และหมู่ที่ 7 บ้านบุ่งผลำ ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข ประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำกุ่ม
 
หน่วยธุรกิจในตำบล
 

ปั๊มน้ำมัน (ปั๊มหัวจ่าย) จำนวน 7 แห่ง

ร้านขายของชำ จำนวน 22 แห่ง

ร้านซ่อมเครื่องยนต์ จำนวน 2 แห่ง

ร้านขายสินค้าเพื่อการเกษตร จำนวน 1 แห่ง
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
 
ด้วยพื้นที่ตำบลน้ำกุ่มอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด และอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการทำให้มีทรัพยากรป่า ไม้อุดมสมบูรณ์และมีแหล่งน้ำที่
อุดมสมบูรณ์ มีพื้นที่ภูเขาสูงสวยงาม และมีอากาศบริสุทธิ์ และสถานที่
หลายแห่งมีความเหมาะสมที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไปใน
อนาคตและพื้นที่สำคัญในตำบลเป็นพื้นที่เขตต้นน้ำจึงมีความจำเป็นที่
จะต้องให้ความสำคัญกับการปลูกฝัง สร้างจิตสำนึก ความเอาใจใส่ดูแลทรัพยากรป่าไม้หรือ แม้กระทั่งการส่งเสริมการปลูกป่าการอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำ เป็นต้น
 
กลุ่มอาชีพ
 
 

กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า
กลุ่มเกษตรกร

กลุ่มหมูกระจก
กลุ่มผลิตปุ๋ย

กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ
กลุ่มทอผ้า

กลุ่มแปรรูปสมุนไพร