หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม
อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
 
 
สภาพทั่วไป
 
 
อาชีพประชากร
 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ภูมิประเทศ
 
พื้นที่ตำบลน้ำกุ่มเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำ พื้นที่เกือบทั้งหมดอยู่ในหุบเขา
แอ่งกระทะ โอบล้อมด้วยภูเขาสูงชัน ทั้ง 4 ด้านตำบลน้ำกุ่มเป็นแหล่งต้นน้ำ
เป็นต้นกำเนิดของต้นน้ำแม่น้ำแควน้อย มีแม่น้ำแควน้อยไหลผ่านใจกลางหมู่บ้านและตำบล
จุดเด่นของตำบลน้ำกุ่ม คือ การที่มีแหล่งน้ำอยู่สูงเหนือที่ดินทำการเกษตรและพื้นที่อาศัย พื้นที่ตำบลน้ำกุ่มอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 485 เมตร
 
ภูมิอากาศ
 
เนื่องจากสภาพภูมิประเทศ ของตำบลน้ำกุ่มประกอบด้วย ที่ราบ หุบเขาและภูเขาสูง จึงทำให้มีภูมิอากาศแตกต่างจากตำบลอื่น ๆ ในจังหวัดพิษณุโลก ดังนี้

ฤดูร้อน อากาศแห้งแล้ง ร้อนจัดในเดือนเมษายนและไปสิ้นสุดฤดูร้อนในเดือนพฤษภาคม

ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนสิ้นสุดในเดือนตุลาคมอากาศ ในเดือนนี้จะมีความชื้นสูง มีฝนตกชุกตอนกลางคืนอากาศเย็นถึงเย็นมาก

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายนไปถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ช่วงนี้อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้งในเดือนมกราคม อากาศจะหนาวเย็นที่สุดประมาณ 7-15 องศาเซลเซียส
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต์ โดยมีวัด สำนักสงฆ์ และโบสถ์เป็นจุดศูนย์กลางเพื่อทำพิธีกรรมตามศาสนา ณ หมู่บ้านต่างๆ ทั้งหมด 6 แห่ง ดังนี้

สำนักสงฆ์บ้านนาวงฆ้อง หมู่ที่ 1 บ้านนาวงฆ้อง

วัดโพธิ์ไทร บ้านน้ำกุ่ม หมู่ที่ 2 บ้านน้ำกุ่ม

วัดนาแฝก หมู่ที่ 4 บ้านนาแฝก

วัดนาหิน หมู่ที่ 5 บ้านนาหิน

สำนักสงฆ์บ้านโป่งสอ หมู่ที่ 6 บ้านโป่งสอ

สำนักสงฆ์บ้านบุ่งผลำ หมู่ที่ 7 บ้านบุ่งผลำ
 
การศึกษาในตำบล
 
ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาทั้งหมด 3 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อีก 1 แห่ง ดังนี้

โรงเรียนบ้านน้ำกุ่ม หมู่ที่ 2 บ้านน้ำกุ่ม

โรงเรียนบ้านนาแฝก หมู่ที่ 4 บ้านนาแฝก