หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม
อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้แก่นักเรียนในสังกัด สพฐ. พื้นที่ตำบลน้ำกุ่ม โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นมเพื่อให้เด็กนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นมเพื่อให้เด็กนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาเพียเหนือ หมู่ที่ 2 บ้านน้ำกุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2563 ]จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาท่าลี่-เมรุ หมู่ที่ 6 บ้านโป่งสอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2563 ]จ้างเหมาโครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร ห้วยชุมพุก หมู่ที่ 4 บ้านนาแฝก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2563 ]จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางาม หมู่ที่ 4 บ้านนาแฝก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2563 ]จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาชุมพุก-นาน้อย หมู่ที่ 3 บ้านโปร่งเบี้ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2563 ]จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาเพีย(แยกนาพ่อหนุ่ม) หมู่ที่ 2 บ้านน้ำกุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2563 ]จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาท่าลี่-เมรุ หมู่ที่ 6 บ้านโป่งสอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.พ. 2563 ]จ้างเหมาโครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร ห้วยชุมพุก หมู่ที่ 4 บ้านนาแฝก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.พ. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 16