หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม
อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
 
   

นายสนิท จันดาวงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม
 
TRAVEL
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ผลการประชุมประจำปีของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป)สมัยที่ 76 ที่ พล 0023.3/ว 409 ลว 3 ส.ค. 63 [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 54 
การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 67 
การปรับอัตราค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นและค่าตอบแทนสำหรับผู้ตรวจตรวจการสถานธนานุบาล ที่ พล 0023.1/ว 5001 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 51 
ประกาศกรมควบคุมมลพิษที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย ที่ พล 0023.3/ว 4978 ลว 3 ส.ค. 63 [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 68 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ \\\"คุ้มค่า\\\" ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ดำเนินการจัดตั้งธนาคารขยะ ที่ พล 0023.3/ว 401 ลว 31 ก.ค. 63 [ 31 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 72 
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ที่ พล 0023.5/ว 403 ลว 31 กค. 63 [ 31 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 42 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 1,563