หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม
อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
 
 
สมาชิกสภา
 
 


นายเสถียน ดีธงทอง
ประธานสภา อบต.น้ำกุ่ม
 


นายเสี่ยน รัตนพรม
รองประธานสภา อบต.น้ำกุ่ม


นายณัฐพงศ์ ระโส
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม
เลขาสภา อบต.น้ำกุ่ม
 
สมาชิกสภา
 


นายจำลอง จาแสนแก้ว
สมาชิกหมู่ที่ 1


นายทวี ฝั้นบ้านไร่
สมาชิกหมู่ที่ 1


นายบุญมา สมพิมพา
สมาชิกหมู่ที่ 2


นายวุฒิชัย จันทะวงษ์สิงห์
สมาชิกหมู่ที่ 3


นายเชาวรัตน์ เพียคำ
สมาชิกหมู่ที่ 4


นายจำเนียร ติดชัย
สมาชิกหมู่ที่ 4