หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม
อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
 
 
ข่าวสาร
 
 

 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสารจัดหาางาน พล78401/ว104 ลว 23 มิถุนายน 2563  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 มิ.ย. 2563 เวลา 13.45 น. โดย สำนักปลัด

ผู้เข้าชม 20 ท่าน