หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม
อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
 
 
ข่าวสาร
 
 

 
เชิญชวนฉีควัคซีนเพื่อส้รางภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่มขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลน้ำกุ่ม ฉีควัคซีนเพื่อช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ หมอพร้อม อสม. หรือ โรงพยาบาลส่วเสริมสุขภาพส่วนตำบลใกล้บ้านท่าน.

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 พ.ค. 2564 เวลา 15.05 น. โดย อบต.น้ำกุ่ม

ผู้เข้าชม 16 ท่าน