หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม
อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 2 อัตรา  4 ส.ค. 2563 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสารจัดหาางาน พล78401/ว104 ลว 23 มิถุนายน 2563  23 มิ.ย. 2563 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การผ่อนคลายการบังคับใช้มาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 พล 78401/ว103 ลว 23 มิถุนายน 2563  23 มิ.ย. 2563 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal ) ตามมาตรการการป้องกันโรค พล78401/ว102 ลว 22 มิถุนายน 2563  23 มิ.ย. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การคืนหลักทรัพย์ค้ำประกันของผู้ประกอบพิธีกิจการฮัจย์ พล 78401/ว093 ลว 8 มิถุนายน 2563  10 มิ.ย. 2563 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   การผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นการเพิ่มเติม พล 78401/ว092 ลว 8 มิถุนายน 2563  10 มิ.ย. 2563 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความอนุเคราะห์ประชา่สัมพันธ์การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติเวรประจำศูนย์ดำรงธรรมประจำเดือน มิถุนายน 2563 พล 78401/ว091 ลว 8 มิถุนายน 2563  10 มิ.ย. 2563 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม เรื่องขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  9 มิ.ย. 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งแนวทางปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนนในสถานการณ์ฉุกเฉินระหว่างช่วงเวลา่ห้ามบุคคลออกนอนเคหสถาน (การขนส่่งและซื้อผลไม้) พล 78401/ว088 ลว 5 มิถนายน 2563  8 มิ.ย. 2563 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ที พล 78401/ว087 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563  5 มิ.ย. 2563 11
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 10