หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม
อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
 
   

นายสนิท จันดาวงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม
 
TRAVEL
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2564) [ 5 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 31 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 29 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
  (1)