หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม
อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
 
   

นายสนิท จันดาวงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม
 
TRAVEL
 
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
รายงานสถานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 [ 1 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
  (1)