หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม
อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
 
   

นายสนิท จันดาวงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม
 
TRAVEL
 
 
รายงานอื่นๆ
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 ไตรมาสที่ 4 ( ก.ค. - ก.ย. 63) [ 13 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานตาม ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.63) [ 7 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน) [ 1 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน [ 29 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 [ 29 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน [ 29 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม [ 22 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
รายงานประเมินความเสี่ยงทุจริต การดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 17 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
  (1)     2