หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม
อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
 
   

นายสนิท จันดาวงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม
 
TRAVEL
 
 
ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ช่องทางการแจ้งความประสงค์ขอรับการบริการรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ช่องทางการแจ้งไฟฟ้าสาธารณะดับ/ขัดข้องออนไลน์ [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
  (1)