หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำกุ่ม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม
อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
 
   

นายไกร พรมสีนอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม
 
TRAVEL
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 5 ก.ย. 2566 ]  อ่าน : 28  
 
พระราชบัญญัติ เทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 12 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 28  
 
พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ [ 8 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 31  
 
พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ [ 15 ส.ค. 2565 ]  อ่าน : 28  
 
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 [ 13 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 29  
 
กฎหมายจัตตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 9 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 50  
 
กฎหมายจัตตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล [ 9 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 56  
 
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 6 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 33  
 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 22 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 58  
 
  (1)     2      3