หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม
อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
 
 
บุคลากร
 
 


นายณัฐพงศ์ ระโส
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม
 
สำนักปลัด
 


นางจิดาภา ระโส
หัวหน้าสำนักปลัด


- ว่าง -
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวภัควรินทร์ อิสราธิติพงศ์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นายมาโนช เสวิสิทธิ์
เจ้าหนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางสาวเดือนเต็ม นะมิตร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายศักดา แก้วปัญญา
พนักงานขับรถยนต์