หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม
อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
 
 
บุคลากร
 
 


นายณัฐพงศ์ ระโส
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม
 
กองคลัง
 


- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองคลัง


- ว่าง -
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)


นางสาวดวงนภา วงษ์ตระ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวรัตนาวดี จันดาวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน


นางสาวออมทรัพย์ จันทะวงสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน